Yağ Enjeksiyonu Gençleştiriyor

Yağ Enjeksiyonu Gençleştiriyor

Yüzdeki mimik kaslarının fazla çalışmasıyla oluşan kırışıklıklar, artık sorun olmaktan çıkıyor… Vücuttan alınan yağın, yüze enjekte edilmesiyle kırışıklıkların tümü yok edilebiliyor. Hatta bu yöntem, asimetrik bacakların düzeltilmesinde bile kullanılabiliyor.

Yaşlılıkla birlikte cilt altındaki yağ tabakası azalıyor, inceliyor ve dokular yer çekimiyle aşağıya doğru kayıyor. Fakat bazı insanların cildinin gergin olması daha genç gözükmesini sağlıyor. Cerrahi olarak uygulanan yüz gerdirme operasyonu, yağ enjeksiyonuyla cildin alttan desteklenmesiyle oluşuyor. Bu nedenle, yağ enjeksiyonunun yüz germeyle desteklenmesi gerekiyor. Öncelikle yanakta, burun-dudak arasındaki çizgiyi yok edecek şekilde enjeksiyon yapılıyor.

Liposuction yöntemiyle bir bölgeden alınan yağ, vücudun ya da yüzün diğer bir bölgesindeki boşlukları doldurmada ya da kırışıklıkları gidermede kullanılıyordu. Bu yağların yeniden kullanılabilmesi için bir dizi işlemden geçirilmesi gerekiyor.

Bu işlemler sırasıyla şöyle yapılıyor:

Yağ steril koşullarda biriktiriliyor. Bu yağı serum fizyolojikle yıkanıyor. Süzülüp dibe çöken asıl yağ elemanlarını alınıyor. Üstte toplananları atılıyor. Bir de santrifüje ediliyor. Dipte kalan yağ hücreleri hastanın yüzüne tekrar enjekte ediliyor.

Yağ enjeksiyonunun kullanıldığı alanlar ise şu şekilde:

1- Öncelikle yüz gençleştirilmesini sağlamak amacıyla.

2- Vücudun bir başka bölümünde mesela bir kaza sonucu oluşmuş çukurluk olabilir. Bir yara izi olabilir, bunun doldurulmasında.

3- Bacaklardaki şekil bozukluklarında ve kalınlık farklılıklarında.

Yüze ya da bacaklara uygulanan, yağ enjeksiyonu yüzde mimik hareketleriyle, bacakta ise yürüyüşle zaman içinde eriyip yok olabiliyor. Bu nedenle yapılan işlemin 6 ay ya da bir yıl içinde tekrar edilmesi gerekebiliyor.

Yorumlar

1
Lütfen mesaj kutusunu boş bırakmayınız.
Rumuz
E-Mail